Sundbybergs Stadshus

Ombyggnad av styranläggning och hyresgästanpassning

Saia PLC & Bildsystem Webport

Totalt 8500 m²

Beställare: Windefalk Ventilation & Energi

Byggherre: AMF