Fasadbild

Södermalms Trä

Tillbyggnad av byggvaruhandel

PLC: Saia, HMI Webport

Beställare: SBG Byggen

Byggherre: Södermalms Trä