Tjänster

Vi kan erbjuda följande tjänster

Styrvärden är organiserat i två avdelningar, entreprenad och service. Vi är verksamma i Stockholmsområdet och utför styr och övervakningstjänster inom bostäder, kontor, centrumanläggningar, sjukhus, mm