Tjänster

Vi kan erbjuda följande tjänster

Styrvärden arbetar med ett koncept som övervakar de system som påverkar klimatet och energiförbrukningen i en fastighet så att se samverkar på ett optimalt sätt. Kyla, värme, ventilation, elförbrukare och eventuella andra system som kan påverka klimat och energi kopplas upp till en central övervakningsenhet så att de olika systemen samverkar på ett optimalt sätt