Om oss

Öppna system

Vi använder oss av öppna system vilket betyder att de
programmeringsverktyg som behövs för att ändra i eller lägga till
system är fria att köpa på marknaden. Det innebär att våra kunder inte
är låsta till en entreprenör utan har möjlighet att utveckla de
anläggningar som vi levererat på valfritt sätt. Vår ambition är förstås att
ni ska vara så nöjda, att ni väljer att återkomma till oss för professionell
hjälp.

Vision

Att vara en långsiktig partner till våra kunder med livscykelansvar för
god total ekonomi i allmänhet och energiekonomi i synnerhet.

Processbeskrivning

Vi arbetar med kvalitetssäkrade processer i vår verksamhet. Vårt
verksamhetssystem är uppbyggt enligt ISO0-900, ISO 14000,
ISO 45001.

Vi har dokumenterade rutiner för Kontraktsgenomgång, Startmöte,
Projektering, Konstruktion, Programmering, Installation, Driftsättning,
Kontroll & Avstämning, Slutmöte, Erfarenhetsåterföring till
verksamhetssystemet, Garanti & Garantiservice.

Kvalitetspolicy

Vi ska leverera en produkt som uppfyller kundens krav och tillämpliga
författningar. Vi skall utföra våra arbetsuppgifter på ett sådant sätt att
varje kund blir nöjd och vi får förtroende att utföra nästa jobb.

Detta uppnår vi genom att:

 • i våra projekt överlämna en felfri anläggning i tid och snabbt åtgärda
  eventuella fel
 • hålla vad vi lovat och återkomma snabbt
 • kommunicera och vara lyhörda för synpunkter
 • ha ordning i allt vi gör
 • uppträda ansvarsfullt, sakligt och vänligt
 • anstränga oss för att skapa goda relationer
 • kontinuerligt utbilda och utveckla personalen
 • göra systematiska uppföljningar för ständiga förbättringar.


Miljöpolicy

Vi skall i all vår verksamhet undvika spridning av giftiga eller
naturfrämmande produkter samt verka för resurshushållning och
slutna kretslopp genom att:

 • arbete för att hitta energieffektiva lösningar
 • minimera förbrukning, återanvända och källsortera material
 • endast köpa varudeklarerat material och i första hand miljömässigt
  beprövade produkter
 • välja miljömässigt bättre material då funktionsmässig likvärdighet
  finns
 • integrera miljöfrågor i vårt verksamhetssystem


Arbetsmiljöpolicy

Vi skall i all verksamhet sträva efter att uppnå en god arbetsmiljö
genom att:

 • arbeta för att alla medarbetare ska trivas på sin arbetsplats
 • alltid använda erforderlig skyddsutrustning och hjälpmedel
 • bedriva förebyggande hälsovård och hälsokontroll
  påbörja rehabilitering inom 30 dagars sjukskrivning vid skada
 • kontinuerligt följa upp sjukfrånvaro
 • integrera arbetsmiljöfrågor i vårt verksamhetssystem.

Våra systerföretag

Vi på Energivärden brinner för att vi tillsammans ska skapa en inomhusmiljö som är hälsosam, komfortabel, praktisk och inspirerande. Samtidigt vill vi medverka till att minska energiförbrukningen i vårt samhälle och miljöpåverkan på vår natur genom smarta energilösningar, effektiv produktion, minimal materialförbrukning och kretsloppstänkande.

Energivärden

Energivärden startades år 1987, då under namnet VeveCe-Holdning, i samband med att Carl Hanssons Rör & Ventilator köptes från JM. 1999 Startades Vento och 2001 startades Styrvärden. 2016 förvärvades Carls Elektriska.

Carl Hanssons Rör & Värmen

1912 registrerade fabrikör Carl Hansson aktiebolaget med samma namn. Som värmeledningsentreprenör drog Carl Hansson igång verksamheten på Torsgatan 21 och 1914 fick man rättigheter för gas, vatten och avlopp i Stockholm Stad. Företaget flyttade till Luntmakargatan vidare till Wollmar Yxkullsgatan på Södermalm och därefter till den nuvarande adressen på Liljeholmen.

Många färgstarka personer och verkliga trotjänare har satt sin prägel på företaget och fört yrkeskunskap och tradition vidare. Under årens lopp har ett antal rörföretag tillförts Carl Hanssons, varav det äldsta är Gas, Vatten och Värme med anor från 1800-talet.

Carls Elektriska

Carls Elektriska är elfirman med elektriker för elinstallationer i hela
Stockholm.

Verksamheten startades 1976 av Bengt Carls, så vi kan stoltsera med närmare 40 års erfarenhet.

Ventilator

De starka idéerna är Ventilator i ett nötskal. Tack vare bärande idéer och hög teknisk kompetens har Ventilator i åttio år överlevt och utvecklats i en extremt konkurrensutsatt bransch. Nöjda och återkommande kunder har alltid varit ryggraden i vår verksamhet.

Ventilator fick 1931 en rivstart när Sven Romedanl utvecklade den mekaniska bostadsventilationen. Uppfinningen revolutionerade och rationaliserade bostadsbyggandet. Lägg sedan till starka idéer kring begreppet energibesparing innan begreppet ens fanns, så ser du att grundstenarna i företaget fortfarande är desamma.

Idag är Ventilator fortfarande ett ledande företag inom luftbehandling och arbetar självklart framgångsrikt med energibesparingssystem, ofta som helhetslösningar med övriga installationsdiscipliner.

Frågor och svar

Hittar du inte svar på din fråga?