Tjänster

Vi kan erbjuda följande tjänster

Vi arbetar med projektledning, programmering och driftsättning på vår entreprenadavdelning. Vi har kompetens inom följande områden och system.

DHC/SCADA/OPC                                                Iconics, Webbport, Citect

PLC/DUC Programmering                                 Saia, BASTEC, Trend

Systemdesign/Konstruktion                             Elprocad, Visio

Energi & Klimatuppföljning                              Iconics Energy Analytix, Webbport Analytics

Driftsättning                                                        Av ovanstående system

Samordnad provning                                         Vi kan leda och protokollföra den samordnade provningen