Tjänster

Vi kan erbjuda följande tjänster

Vi arbetar med projektledning, programmering och driftsättning på vår entreprenadavdelning. Vi har kompetens inom följande områden och system.

DHC/SCADA/OPC                                              Iconics, Webbport, Citect

PLC/DUC Programmering                                Saia, BASTEC, Trend

Systemdesign/Konstruktion                            Elprocad, Visio

Energi & Klimatuppföljning                               Iconics Energy Analytix, Webbport Analytics

Driftsättning                                                         Av ovanstående system

Samordnad provning                                          Vi kan leda och protokollföra den samordnade provningen