Fasadbild

Kv Småbildskameran

Nybyggnation av 175 lägenheter i Bandhagen

Saia PLC & Bildsystem Webport

Beställare: MVB Öst AB

Byggherre: Svenska Hus AB