Fasadbild på Turebergshuset

Turebergshuset

Vi utför en helt nu styr och övervakningsanläggning i Turebergshuset i Sollentuna.

Projektet omfattar totalrenovering av befintlig byggnad och en tillbyggnad i två plan på byggnadens södra sida.

Den totala ytan är c:a 22 000 kvm

Byggentreprenör och vår beställare är COBAB
Byggherre är Sollentuna kommun