Hyresgästanpassning i Näringslivets Hus

2022-10-05

Nu startar vi upp styr och övervakningsinstallationerna i hyresgästanpassningen för Almega i Näringslivets Hus.
Vi installerar rumsreglering och styrning av brandspjäll i två plan.
Projektet beräknas vara klart under första kvartalet 2023