Tjänster

Vi kan erbjuda följande tjänster

Styrvärden kan erbjuda portaltjänster där du som kund kan koppla ihop alla dina anläggningar till ett ställe.

Det ger en bra överblick över ett helt fastighetsbestånd för energiövervakning, underhåll, felhantering, mm.

Styrvärden kan erbjuda molnbaserade tjänster för att logga och analysera stora mängder data från en fastighet eller ett fastighetsbestånd. Med hjälp av våra analysverktyg kan driften, klimatet och energiförbrukningen optimeras med hjälp av insamlad data. Många avvikelser kan upptäckas redan innan det uppstår ett fel och kan därmed åtgärdas planerat med minimerad störning av driften.